Kantoren.org

Vind kantoren. In samenwerking met Bedrijfspandenmatch.nl

Kantoor te huur in Almere

410 m2 magazijn, kantoor in Almere te huur

410 m2 magazijn / loods in de verhuur in Almere

Representatieve bedrijfshal met kantoorruimte Locatie Bedrijventerrein ‘Gooisekant’ in Almere Stad. Aan de zuidwesthoek van Almere Stad bevindt zich het bedrijventerrein ‘Gooisekant’ waar circa 322.000 m² bedrijventerrein door de gemeente Almere is uitgegeven met kavels vanaf circa 1.000m² tot en met 20.000 m². Gerenommeerde bedrijven als Pioneer Electronics, Van Duijnen, NDO leeflang, ASM Europe, Rotring Benelux, BAM NBM en vele andere hebben zich in de loop der tijd gevestigd op dit kwalitatief hoogstaande bedrijventerrein. Bereikbaarheid Het bedrijventerrein ‘Gooisekant’ heeft een directe verbinding met de rijksweg ‘A6’ (afritnr. 3). Per openbaar vervoer is het bedrijventerrein eveneens zeer goed bereikbaar. Er bevindt zich aangrenzend een busstation met een directe verbinding naar het centraal station van Almere Stad, alsmede naar het busstation ‘het Oor’ met een rechtstreekse verbinding naar het Gooi, Amsterdam en Zeewolde. Object Zeer representatieve bedrijfsunit, bestaande uit een bedrijfshal van ca. 410 m² en 200 m² kantoorruimte. De kantoorruimte is verdeeld over de begane grond en 1e verdieping en kent veel daglichttoetreding door de glazen pui aan de voorzijde. De bedrijfsruimte is erg functioneel en voldoet aan alle vereisten voor een normaal gebruik. Door de lichtstraten en de logische opbouw, een ruimte die voor vele doeleinden geschikt is. Voorzieningen Kantoor: - dubbele toiletgroep per verdieping; - pantry per verdieping; - glasvezel. Bedrijfshal: - lichtstrook in het dak; - heater en fan; - TL-verlichting; - vloerbelasting 2.000 kg/m²; - bedrijfsdeur (elektrisch bediend) - krachtstroom. Huurprijs € 3.500,-- per maand exclusief BTW. Servicekosten € 2,-- per m² per jaar exclusief BTW. Beschikbaar in overleg. BTW Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welk hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen. Huurtermijn 5 jaar gevolgd door 5 jaren. Na het verlopen van voornoemde perioden zal de huurovereenkomst worden voortgezet met aansluitende perioden van telkens 5 jaar. Huurbetaling Huur, servicekosten en BTW per maand vooruit. Huurcontract De huurovereenkomst wordt opgesteld volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken vastgesteld. Huurprijsindexering Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI) reeks “Alle huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum en vervolgens jaarlijks op deze datum. Zekerheidstelling De waarborgsom/bankgarantie dient gelijk te zijn aan 3 maanden huur te vermeerderen met de servicekosten en de over deze bedragen wettelijk verschuldigde BTW. Voor nadere informatie en bezichtigingen: Van der Linden Bedrijfsmakelaars B.V. Randstad 23-01 1314 BN Almere-Stad telefoon: 036-5330077 e-mail: [email protected] internet: www.vanderlinden.nl